Attesten

Formulieren mutualiteit en attesten van deelname

Bijna alle mutualiteiten betalen een deel van het kamp- en lidgeld terug. Hoeveel dat is en hoe je de terugbetaling kan bekomen verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. Vaak moet je een formulier van de mutualiteit invullen en/of een bewijs van deelname door de jeugdbeweging bezorgen. 

Hieronder kan je de attesten van deelname downloaden, uitprinten en aanvullen. Vervolgens kan je ze ‘s zondags vlak voor of na de vergadering laten handtekenen door de groepsleiding.

Fiscaal attest

Voor het groepsweekend en het kamp maken we fiscale attesten op. Daarmee kan je de kosten voor opvang van je kind onder de veertienjaar ‘aftrekken van de belastingen’. 

Bij je mutualiteit kan je vaak een deel van het lid- of kampgeld terugkrijgen.